Sản phẩm

vi
Sản phẩm

Hũ Tròn Kiểu TK250

Hũ Tròn Kiểu TK250

Mã: TK250 Kích thước: Cao 235 x Ngang 116 x Đường kính miệng 120

Chi tiết

Hũ E03

Hũ E03

Mã: E03 Kích thước: Cao 145 x Ngang 90 x Đường kính miệng 90

Chi tiết

Hũ E13

Hũ E13

Mã: E13 Kích thước: Cao 210 x Ngang 110 x Đường kính miệng 110

Chi tiết

Hũ E14

Hũ E14

Mã: E14 Kích thước: Cao 70 x Ngang 70 x Đường kính miệng 63

Chi tiết

  Hũ E15

Hũ E15

Mã: E15 Kích thước: Cao 85 x Ngang 90 x Đường kính miệng 90

Chi tiết

Hũ Ớt Cồ Q82

Hũ Ớt Cồ Q82

Mã: Q82 Kích thước: Kích thước(mm): Cao 150 x Ngang 128 x Đường Kính Miệng 100

Chi tiết

Hũ ớt nhí

Hũ ớt nhí

Mã: Q16 Kích thước: Kích thước (mm): Cao 80 x Ngang 70 x Đường Kính Miệng 50

Chi tiết

Hũ ớt trung

Hũ ớt trung

Mã: Q60 Kích thước: Kích thước(mm):  Cao 110 x Ngang 90 x Đường Kính Miệng 70

Chi tiết

Hũ ớt lớn

Hũ ớt lớn

Mã: Q80 Kích thước: Kích thước(mm): Cao 116 x Ngang 114 x Đường Kính Miệng 90

Chi tiết

Hũ ớt đại

Hũ ớt đại

Mã: Q100 Kích thước: Kích thước(mm): Cao 144 x Ngang 120 x Đường Kính Miệng 90

Chi tiết

Hũ bí trung

Hũ bí trung

Mã: B40 Kích thước: Kích thước(mm): Cao 90 x Ngang 100 x Đường Kính Miệng 70

Chi tiết

Hộp Siêu mỏng tròn lớn T623 550ml

Hộp Siêu mỏng tròn lớn T623 550ml

Mã: T623 Kích thước: Kích Thước(mm): Đường Kính Miệng 120 x Cao 85

Chi tiết

Hộp siêu mỏng Tròn trung T622-3 450ml

Hộp siêu mỏng Tròn trung T622-3 450ml

Mã: T622-3 Kích thước: Kích Thước(mm): Đường kính Miệng 120 x Cao 68mm

Chi tiết

Hộp siêu mỏng T622 (350ml)

Hộp siêu mỏng T622 (350ml)

Mã: T622 Kích thước: Kích Thước(mm): Đường Kính Miệng 120 x Cao 52

Chi tiết

Hộp siêu mỏng vuông trung N522-3 650ml

Hộp siêu mỏng vuông trung N522-3 650ml

Mã: N522-3 Kích thước: Kích Thước(mm): Dài 175 x Rộng 119 x Cao 50

Chi tiết

Hộp siêu mỏng N522 (550ml)

Hộp siêu mỏng N522 (550ml)

Mã: N522 Kích thước: Kích thước(mm): Dài 151 x Rộng 117 x Cao 51.5

Chi tiết

Hộp siêu mỏng N523 (950ml)

Hộp siêu mỏng N523 (950ml)

Mã: N523 Kích thước: Kích thước(mm): Dài 200 x Rộng 110 x Cao 60

Chi tiết

Hũ E04

Hũ E04

Mã: E04 Kích thước: Cao 80 x Ngang 48 x Đường kính miệng 48

Chi tiết

Hũ vuông 50

Hũ vuông 50

Mã: V50 Kích thước: Kích thước(mm): Cao 123 x Ngang 77 x Đường Kính Miệng 70

Chi tiết

Hũ bí nhỏ

Hũ bí nhỏ

Mã: B30 Kích thước: Kích thước(mm): Cao 75 x Ngang 100 x Đường Kính Miệng 70

Chi tiết

Zalo
Hotline