Sản phẩm

vi
Sản phẩm

LD 150Y

LD 150Y

Mã: 150Y Kích thước:

Chi tiết

Hũ Tròn TK130 Nắp Kiểu

Hũ Tròn TK130 Nắp Kiểu

Mã: Tk130 Kích thước: Kích thước (mm): cao 170 x ngang 90 x đường kính miệng 90

Chi tiết

HŨ TRÒN E096 NẮP KIỂU

HŨ TRÒN E096 NẮP KIỂU

Mã: E096 Kích thước: Kích thước (mm): cao 106 x ngang 92.5 x đường kính miệng 90

Chi tiết

Hũ tròn E095 nắp kiểu

Hũ tròn E095 nắp kiểu

Mã: E095 Kích thước: Kích thước (mm): cao 142 x ngang 92.5 x đường kính miệng 90

Chi tiết

Hũ Tròn Nắp Nhôm Vặn + Xé E092

Hũ Tròn Nắp Nhôm Vặn + Xé E092

Mã: E092 Kích thước: Kích thước (mm): cao 63 x ngang 85

Chi tiết

Hũ Tròn Nắp Nhôm Vặn + Xé E091

Hũ Tròn Nắp Nhôm Vặn + Xé E091

Mã: E091 Kích thước: Kích thước (mm): cao 84 x ngang 85

Chi tiết

Hũ Lục Giác Nắp Nhôm Vặn + Xé E090

Hũ Lục Giác Nắp Nhôm Vặn + Xé E090

Mã: E090 Kích thước: Kích thước (mm): cao 175 x ngang 85

Chi tiết

Hũ Tròn Nắp Nhôm Vặn + Xé E089

Hũ Tròn Nắp Nhôm Vặn + Xé E089

Mã: e089 Kích thước: Kích thước (mm): cao 175 x ngang 85

Chi tiết

Hũ Lục Giác Nắp Nhôm Vặn + Xé E088

Hũ Lục Giác Nắp Nhôm Vặn + Xé E088

Mã: E088 Kích thước: Kích thước (mm): cao 87 x ngang 90

Chi tiết

Hũ Tròn Nắp Nhôm Vặn + Xé E087

Hũ Tròn Nắp Nhôm Vặn + Xé E087

Mã: e087 Kích thước: Kích thước (mm): cao 87 x ngang 90

Chi tiết

Hũ Tròn Nắp Nhôm Vặn + Xé E083

Hũ Tròn Nắp Nhôm Vặn + Xé E083

Mã: e083 Kích thước: Kích thước (mm): cao 147 x ngang 90

Chi tiết

Hũ Lục Giác Nắp Nhôm Vặn + Xé E082

Hũ Lục Giác Nắp Nhôm Vặn + Xé E082

Mã: e082 Kích thước: Kích Thước (mm): cao 146 x ngang 90

Chi tiết

Hũ tròn nắp nhôm vặn + xé E079

Hũ tròn nắp nhôm vặn + xé E079

Mã: e079 Kích thước: Kích thước (mm): cao 190 x ngang 83

Chi tiết

Hũ E15 Nắp Nhôm

Hũ E15 Nắp Nhôm

Mã: Kích thước: Kích Thước: Cao 88 x Ngang 89 x Đường Kính Miệng 88

Chi tiết

Bình Shaker

Bình Shaker

Mã: SHK Kích thước: Kích thước (mm): 73 x 223

Chi tiết

Hũ Vuông Eo Lớn E073

Hũ Vuông Eo Lớn E073

Mã: E073 Kích thước: Kích Thước (mm): Cao 152 x Ngang 114 x Đường Kính Miệng 110

Chi tiết

Hũ Vuông Eo Nhỏ E072

Hũ Vuông Eo Nhỏ E072

Mã: E072 Kích thước: Kích Thước (mm): Cao 146 x Ngang 92 x Miệng 90

Chi tiết

Zalo
Hotline