HŨ NẮP NHÔM

vi
Sản phẩm

Hũ Tròn Nắp Nhôm Vặn + Xé E092

Hũ Tròn Nắp Nhôm Vặn + Xé E092

Mã: E092 Kích thước: Kích thước (mm): cao 63 x ngang 85

Chi tiết

Hũ Tròn Nắp Nhôm Vặn + Xé E091

Hũ Tròn Nắp Nhôm Vặn + Xé E091

Mã: E091 Kích thước: Kích thước (mm): cao 84 x ngang 85

Chi tiết

Hũ Lục Giác Nắp Nhôm Vặn + Xé E090

Hũ Lục Giác Nắp Nhôm Vặn + Xé E090

Mã: E090 Kích thước: Kích thước (mm): cao 175 x ngang 85

Chi tiết

Hũ Tròn Nắp Nhôm Vặn + Xé E089

Hũ Tròn Nắp Nhôm Vặn + Xé E089

Mã: e089 Kích thước: Kích thước (mm): cao 175 x ngang 85

Chi tiết

Hũ Lục Giác Nắp Nhôm Vặn + Xé E088

Hũ Lục Giác Nắp Nhôm Vặn + Xé E088

Mã: E088 Kích thước: Kích thước (mm): cao 87 x ngang 90

Chi tiết

Hũ Tròn Nắp Nhôm Vặn + Xé E087

Hũ Tròn Nắp Nhôm Vặn + Xé E087

Mã: e087 Kích thước: Kích thước (mm): cao 87 x ngang 90

Chi tiết

Hũ Tròn Nắp Nhôm Vặn + Xé E083

Hũ Tròn Nắp Nhôm Vặn + Xé E083

Mã: e083 Kích thước: Kích thước (mm): cao 147 x ngang 90

Chi tiết

Hũ Lục Giác Nắp Nhôm Vặn + Xé E082

Hũ Lục Giác Nắp Nhôm Vặn + Xé E082

Mã: e082 Kích thước: Kích Thước (mm): cao 146 x ngang 90

Chi tiết

Hũ tròn nắp nhôm vặn + xé E079

Hũ tròn nắp nhôm vặn + xé E079

Mã: e079 Kích thước: Kích thước (mm): cao 190 x ngang 83

Chi tiết

Hũ Tròn TK130 Nắp Nhôm Nhựa

Hũ Tròn TK130 Nắp Nhôm Nhựa

Mã: TK130NGN Kích thước: Cao 170 x Ngang 90 x Đường Kính Miệng 88

Chi tiết

Hũ Tròn TK80 Nắp Nhôm Nhựa

Hũ Tròn TK80 Nắp Nhôm Nhựa

Mã: TK80NGN Kích thước: Cao 150 x Ngang 90 x Đường Kính Miệng 90

Chi tiết

Hũ Tròn E60 Nắp Nhôm Nhựa

Hũ Tròn E60 Nắp Nhôm Nhựa

Mã: E60NGN Kích thước: Nguyên Liệu: PET

Chi tiết

Hũ Tròn E15 Nắp Nhôm Nhựa

Hũ Tròn E15 Nắp Nhôm Nhựa

Mã: E15NGN Kích thước: Cao 88 x Ngang 89 x Đường Kính Miệng 88

Chi tiết

Lon nước 350ml

Lon nước 350ml

Mã: E063 Kích thước: Kích Thước (mm): Cao 125 x Đường kính 63

Chi tiết

Hũ Nắp Nhôm E061

Hũ Nắp Nhôm E061

Mã: E61 Kích thước: Kích Thước (mm): 200 x 100

Chi tiết

Hũ Tròn Kiểu TK130 Nắp Nhôm

Hũ Tròn Kiểu TK130 Nắp Nhôm

Mã: Tk130NN Kích thước: Kích Thước (mm): Cao 170 x Ngang 90 x Đường Kính Miệng 88

Chi tiết

Hũ Tròn Kiểu TK80 Nắp Nhôm

Hũ Tròn Kiểu TK80 Nắp Nhôm

Mã: Tk80NN Kích thước: Kích Thước (mm): Cao 150 x Ngang 90 x Đường Kính Miệng 90

Chi tiết

Zalo
Hotline